Podpora samostatného bývania

Od 01.01.2022 poskytujeme sociálnu službu Podpora samostatného bývania. 

 

    Ide o podpornú sociálnu službu poskytovanú v prirodzenom prostredí prijímateľa sociálnej služby (klienta), v jeho domácnosti alebo na inom mieste, kde nás klient potrebuje (banka, úrady, zdravotné služby, obchody, knižnice....). 

    Cieľom tejto služby je poskytovať zdravotne znevýhodneným osobám takú podporu, aby mohli žiť bežný život podľa vlastných prianí. Služba je zameraná na podporu v oblasti bývania pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, ktorí potrebujú podporu pri udržaní alebo získaní vlastného bývania.

    
    Klient si bližšie  určí a špecifikuje  oblasť podpory, pri ktorej potrebuje sprevádzanie odborným zamestnancom (sociálnym pracovníkom, inštruktorom sociálnej rehabilitácie).
   
     V rámci podpory samostatného bývania poskytujeme sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívnu aktivitu a sociálnu rehabilitáciu.
 
  Sociálna služba je poskytovaná bez úhrady prijímateľa sociálnej služby.

Kontakt

Edukačno - rehabilitačné centrum - ERC Trenčín Bezručova 1330/55
Trenčín
911 01
032/640 0911 azzpriaditel@gmail.com