Stanovy OZ sú zaregistrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-151 66-5, dátum zaregistrovania zmeny 27.7. 2016

1. Najvyšším orgánom AZZP je valné zhromaždenie.

2. Výkonným orgánom je predstavenstvo:

    Ing. Dušan Fabian - predseda predstavenstva

    Elena Rónaiová - podpredseda predstavenstva

    Ing. Róbert Lezo - člen

    Ida Gluchová - člen

    Eva Holbová - člen

    PhDr. Henrietta Haščičová -člen

3. Štatutárny orgán:

    Ing. Dušan Fabian - predseda predstavenstva

    Eva Struhárová - riaditeľka AZZP v Trenčíne

Konanie štatutárov upravujú Stanovy združenia.

4. Revízna komisia:

Ing. Mária Barišová

Jitka Húserková

Mgr. Anna Bartalová

Anna Plánková

 

Kontakt

Edukačno - rehabilitačné centrum - ERC Trenčín Bezručova 1330/55
Trenčín
911 01
032/640 0911 azzpriaditel@gmail.com